Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Rättspsykiatrin

Vården inom rättspsykiatrin bedrivs både i form av slutenvård och öppenvård där fokus ligger på utredning, behandling och rehabilitering. Vi arbetar i team tillsammans med patienten och anpassar vårdinsatserna till patienternas behov och förutsättningar. Verksamheten består av ett antal vårdavdelningar samt ett öppenvårdsteam. Tillsammans är vi cirka 90 medarbetare.

Rättspsykiatrins uppdrag

Den rättspsykiatriska vårdens huvuduppgift är att utreda, behandla och rehabilitera personer som begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Vården ska bedrivas i både slutna och öppna vårdformer och ge stöd för rehabilitering tillbaka till samhället. 

Regelbunden prövning av vårdbehov

En regelbunden prövning av patientens vårdbehov sker vid förhandlingar i Förvaltningsrätten. I sin prövning väger Förvaltningsrätten in vårdbehovet och behovet av samhällsskydd. 

Verksamhetschef rättspsykiatrin

Jimmy Björkman

Intagningsavdelning

Fredrik Johansson

Enhetschef rättspsykiatrisk avdelning 6

Övergripande studierektor ST-läkare psykiatri

Athanasios Tournavitis

Överläkare beroendecentrum

Övergripande studierektor AT-läkare psykiatri

Rebecka Runnamo

VFU kontakt sjuksköterskor psykiatri

Oscar Perdsjö

Psykiatrisjuksköterska

Övergripande studierektor PTP-psykologer

Maria Fjällhed

Psykolog, studierektor

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 januari 2022