Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Neurokirurgiska kliniken, USÖ

Neurokirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro behandlar patienter med skador, sjukdomstillstånd och missbildningar i hjärna och ryggmärg som kräver kirurgiska ingrepp.

Neurokirurgiska kliniken på USÖ är en av sju neurokirurgiska kliniker i landet. Vi bedriver högspecialiserad vård med specifika diagnostiska metoder och avancerade kirurgiska åtgärder inklusive mikrokirurgi, endovaskulär kirurgi, spinal instrumentering och avancerad neurointensivvård.

Sjukdomar som behandlas är exempelvis tumörer, blödningar i hjärnan och olika kärlförändringar som pulsåderbråck i hjärnan, skallskador och nackskador. Ungefär hälften av patienterna är akutfall och kliniken har en ständig beredskap för avancerad neurointensivvård.

Vid neurokirurgiska kliniken bedrivs bland annat forskning för att öka kunskapen om vissa hjärnblödningar, neurointensivvård, maligna hjärntumörer, och hydrocephalus (vattenskalle).

Kliniken har en neurokirurgisk intermediärvårdsavdelning och för de patienter som är behov av avancerad neurointensivvård finns platser på sjukhusets intensivvårdsavdelning.

Tf verksamhetschef

Kai Scheufler

Avdelningschef neurokirurgisk vårdavdelning

Jenny Johansson

Vid neurokirurgiska kliniken på USÖ tar vi emot utomlänspatienter för behandling inom hela vårt utbud. 

Vi söker sjuksköterskor till NIMA

Läs mer om att jobba som sjuksköterska på vår neurointermediärvårdavdelning, NIMA.

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 december 2021