Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Verksamhetsområde neurokirurgi

Verksamhetsområde neurokirurgi vid Universitetssjukhuset i Örebro behandlar patienter med skador, sjukdomstillstånd och missbildningar i hjärna och ryggmärg som kräver kirurgiska ingrepp.

Verksamhetsområde neurokirurgi på USÖ är en av sju neurokirurgiska kliniker i landet. Vi bedriver högspecialiserad vård med specifika diagnostiska metoder och avancerade kirurgiska åtgärder inklusive mikrokirurgi, endovaskulär kirurgi, spinal instrumentering och avancerad neurointensivvård.

Sjukdomar som behandlas är exempelvis tumörer, blödningar i hjärnan och olika kärlförändringar som pulsåderbråck i hjärnan, skallskador och nackskador. Ungefär hälften av patienterna är akutfall och kliniken har en ständig beredskap för avancerad neurointensivvård.

Här bedrivs bland annat forskning för att öka kunskapen om vissa hjärnblödningar, neurointensivvård, maligna hjärntumörer, och hydrocephalus (vattenskalle).

Verksamhetsområdet har en neurokirurgisk intermediärvårdsavdelning och för de patienter som är i behov av avancerad neurointensivvård finns platser på sjukhusets intensivvårdsavdelning.

Verksamhetschef

Patrick Vigren

Avdelningschef neurokirurgisk vårdavdelning

Jenny Johansson

Vid verksamhetsområde neurokirurgi på USÖ tar vi emot utomlänspatienter för behandling inom hela vårt utbud. 

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 september 2023

Läs mer om Universitetssjukhuset Örebro (USÖ)