Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Syncentralen

Syncentralen tar emot personer med synnedsättning eller blindhet samt personer med syn- och hörselnedsättning/dövblindhet.

Behandlingar:

  • Habilitering och rehabilitering
  • Träning som förbättrar funktion och förmåga samt att öva in nya strategier för att klara vardagen.
  • Anpassning av boendemiljön och utlåning av hjälpmedel.
  • Tillpassning av kontaktlinser.

För att komma till Syncentralen krävs en medicinsk bedömning av ögonläkare.

Syncentralen är HBTQ-diplomerad

Syncentralen har deltagit i ett utbildningsprogram för ett hbtq-kompetent bemötande.
Utbildningen syftade till att ge ökade kunskaper om homosexuellas, bisexuellas, trans- och queerpersoners rättigheter och hälsosituation. Utbildningen ger färdigheter för att kunna tillämpa ett inkluderande och icke-heteronormativt förhållningssätt i arbetet.
Diplomeringsdatum 2019-05-28.

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 september 2023