Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Verksamhetsområde hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi

Verksamhetsområde hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi bedriver högspecialiserad vård med avancerade metoder och tekniker, men också bassjukvård och palliativ vård i livets slutskede. Kliniken består av tre sektioner: hjärtsektionen, lungsektionen och kliniska fysiologsektionen.

Läkarbesök, läkare lyssnar på patientens hjärta

Verksamhetsområde hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi tar emot patienter med olika hjärtsjukdomar och patienter med besvär från luftvägarna. Kliniken tillhandahåller kvalificerade fysiologiska undersökningar och det finns även en mottagning för patienter med sömnapné och en enhet för tobaksprevention.

Verksamhetschef

Stella Cizinsky

Enhetschef kliniska fysiologsektionen

Oscar Börjesson

Enhetschef hjärtsektionen

Stellan Eriksson

Enhetschef lungsektionen

Jan Lennell

Utbud av kliniskt fysiologiska undersökningar per metodområde.

 • Arbetsprov på ergometercykel
 • Arbetsprov på rullande matta
 • Ergospirometri, blodgaser
 • Kalometri
 • Blodvolym
 • EKG
 • Långtidsregistrering av EKG
 • Långtidsregistrering av EKG med HRV
 • Event recorder - R-test
 • Event recorder - King of Heart
 • Event recorder - handhållen
 • Sena potentialer – högupplöst EKG
 • Hjärtkateterisering
 • Spirometri
 • Lungfunktionsutredning vid misstänkt ansträngningsutlöst astma

Hänvisning till Verksamhetsområde röntgen och sjukhusfysik

 • Provokation på ergometercykel inför myokardskintigrafi
 • Farmakologisk provokation inför myokardskintigrafi
 • Ekokardiografi avseende vuxna
 • Ekokardiografi avseende medfödda hjärtfel
 • Stress-ekokardiografi
 • Duplexundersökning av arteria radialis inför koronarkärlsoperation
 • Duplexundersökning av artärer i buk och ben
 • Duplexundersökning av arteria temporalis
 • Duplexundersökning av carotisartärer och vertebralisartärer
 • Duplexundersökning vid graftkontroll
 • Duplexundersökning vid kontroll av endovaskulära stentgraft vid aortaaneurysm
 • Hypothenar hammer
 • Njurartärduplex
 • Duplexundersökning vid venös klaffinsufficiens
 • Duplexkartläggning av vena saphena magna inför by-pass-operation
 • Duplexkartläggning av armens blodkärl inför dialysfistel
 • Duplexundersökning vid kontroll av dialysfistel/graft
 • Översiktsduplex av carotis, bukaorta och njurar
 • Bukaortaaneurysm-screening
 • Blodtrycksmätning arm-ben (vid coarctatio)
 • Segmentell blodtrycksmätning
 • Tåtrycksmätning
 • Hudtemperaturmätning; fötter resp. händer
 • 24-timmars blodtrycksmätning
 • Compartmentell tryckmätning
 • Ortostatiskt prov
 • Tilt-test
 • Carotismassage-test

Ansvarig läkarstuderande ST

Katarina Sztaniszlav

Kontaktperson Tobaksavvänjning diplomeringsutb

Jesper Hellberg

Studierektor ST

Anna Björkenheim

Studierektor ST lungkliniken

Attila Király

Studierektor ST klinisk fysiologi

Irina Dioubanova (tillförordnad)

Adjungerad klinisk adjunkt för BMA-studenter i klinisk fysiologi

Maria Bergman

Utbildningssamordnare sjuksköterskestudenter

Carina Lund

Ingen aktuell kurs eller utbildning för tillfället.

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

Kontakter

Verksamhetschef VO hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi

Stella Cizinsky

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 februari 2022