Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Röntgen

Röntgen är en högt utvecklad och specialiserad länsverksamhet som finns på Karlskoga lasarett, Lindesbergs lasarett och Universitetssjukhuset Örebro.

Röntgenundersökning

Röntgen utgör en central del inom den medicinska diagnostiken. Förutom ren diagnostik genomförs även ett stort antal behandlande åtgärder i samband med röntgenundersökningen.

Vi har öppet dygnets alla timmar och har en omfattande akutverksamhet. Varje år utförs cirka 200 000 bilddiagnostiska undersökningar. Mammografiverksamheten bedrivs sedan 2019 av Unilabs på uppdrag av regionen.

tf verksamhetschef

Eva Norrman

Administration verksamhetsområde röntgen och sjukhusfysik

Hit vänder du dig om du har allmänna frågor eller om du vill beställa röntgensvar och bilder.

Telefon

Universitetssjukhuset Örebro

Telefontider

måndag–fredag 08:00–15:00

Karlskoga lasarett

Telefontider

måndag–fredag 08:00–15:00

Lindesbergs lasarett

Telefontider

måndag–fredag 08:00–15:00

Fax

Universitetssjukhuset Örebro

Karlskoga lasarett

Lindesbergs lasarett

Röntgensjuksköterskor
Medicinska vårdadministratörer

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 oktober 2022

Läs mer om Röntgen och sjukhusfysik, verksamhetsområde