Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Verksamhetsområde medicin USÖ

Här vårdas patienter med bland annat blodsjukdomar, diabetes, mag-tarmsjukdomar och njursjukdomar. En stor patientgrupp är äldre med komplexa behov av medicinsk vård och omsorg som kräver nära samverkan mellan kommun, primärvård och slutenvård. Här finns även endoskopi- och hemodialysmottagning samt överviktsenheten som är ett länsövergripande kunskapscentrum. Verksamhetsområde medicin har bytt namn och hette tidigare medicinska kliniken.

Vi bedriver internmedicinsk bassjukvård för invånare i Örebro, Lekeberg, Kumla, Hallsberg och Askersunds kommuner. Tillsammans med läkare från verksamhetsområde hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi ansvarar vi för bemanningen på akutmottagningen för medicinska patienter dygnet runt.

Vi bedriver också en högspecialiserad vård för invånare i Örebro och omkringliggande län samt för patienter som remitteras hit från övriga regioner i Sverige.

Vårt mål är att ge god vård ur patientens perspektiv och som karaktäriseras av delaktighet och tillgänglighet. Det medicinska omhändertagandet ska svara mot hög internationell klass.

man på medicinkliniken vid en skärm

Verksamhetsområdet är organisatoriskt indelad i fem sektioner:

  1. Endokrinologi- och diabetessektionen
  2. Hematologsektionen (blodsjukdomar)
  3. Internmedicinsektionen
  4. Mag-tarm- och leversektionen
  5. Njursektionen


Den administrativa enheten beståer av administratörer och medicinska vårdadministratörer som servar klinikens alla enheter och yrkeskategorier som finns utspridda ute i verksamheten. 
Vi har även arbetsterapeuter, dietister och kuratorer knutna till verksamheterna. Fysioterapeuter knyts också till verksamheten vid behov, men har sin anställning på annan enhet.

Verksamhetschef

Magnus Cernerud

Sektionschef hematologi

Erik Ahlstrand

överläkare

Sektionschef endokrinologi och diabetes

Anna-Karin Åkerman

överläkare

Sektionschef mag-tarm och lever

Anna Wickbom

Sektionschef mag-tarm och lever

Sektionschef internmedicin

Mirabela Juresta

överläkare

Sektionschef njur

Piotr Jakuszewski

överläkare

I mån av plats kan utomlänspatienter erbjudas gästdialys på våra tre sjukhus i Region Örebro län. Vid en gästdialys tillhandahåller vi de läkemedel som behövs för att genomföra dialysen. Innan vi kan ge dialys behöver vi ett ifyllt gästdialysformulär.

Det är vårdgivaren som fyller i formuläret och som i förväg kontaktar den mottagning där patienten ska få gästdialys för rapportering och provtagningsrutiner. Patienten som önskar gästdialys tar med ifyllt formulär till sitt bokade besök hos oss.

Kontaktansvarig för läkarstudenter

Michiel van Nieuwenhoven

överläkare

Kontakt för studenter och elever medellång och kort vårdutb.

ST-studierektor randande läkare

Martin Larsson

specialistläkare

ST-studierektor verksamhetsområde medicin

Christos Karefylakis

överläkare

AT-studierektor verksamhetsområde medicin

Jacob Crafoord

specialistläkare

Kontaktansvarig medicinska vårdadministratörer

Eva Harrysson

administrativ enhetschef

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

I verksamheten bedrivs utbildning av läkarstudenter från Örebro universitet. Vi tar även emot studenter från vårdutbildningar vid Örebro universitet, medicinsk vårdadministratörsutbildning vid Consensus samt även övriga vårdutbildningar i landet. Vi är måna om god handledning och är stolta över de positiva omdömen vi brukar få av såväl AT- och ST-läkare som studenter. Alla läkare under utbildning ska ha en personlig handledare som utses av någon av våra klinikstudierektorer. 

Verksamheten har ansvar för ST-utbildning i allmän internmedicin, njurmedicin, hematologi, endokrinologi och gastroenterologi inom länet och i regionen. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 augusti 2022

Läs mer om Universitetssjukhuset Örebro (USÖ)