Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Medicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Här vårdas patienter med bland annat blodsjukdomar, diabetes, mag-tarmsjukdomar och njursjukdomar. En stor patientgrupp är äldre med komplexa behov av medicinsk vård och omsorg som kräver nära samverkan mellan kommun, primärvård och slutenvård. Här finns också endoskopi- och hemodialysmottagningar samt överviktsenheten som är ett länsövergripande kunskapscentrum.

Vi bedriver invärtesmedicinsk bassjukvård för invånare i Örebro, Lekeberg, Kumla, Hallsberg och Askersunds kommuner. Tillsammans med läkare från hjärtlungfysiologiska kliniken ansvarar vi också för bemanningen på medicinakutmottagningen dygnet runt.

Vi bedriver också en högspecialiserad vård för invånare i Örebro och omkringliggande län samt för patienter som remitteras hit från övriga regioner i Sverige.

Vårt mål är att ge god vård ur patientens perspektiv och som karaktäriseras av delaktighet och tillgänglighet. Det medicinska omhändertagandet ska svara mot hög internationell klass.

man på medicinkliniken vid en skärm

Kliniken är organisatoriskt indelad i fem sektioner:

  1. Sektionen för allmän internmedicinska sjukdomar
  2. Sektionen för blodsjukdomar
  3. Sektionen för diabetes och endokrina sjukdomar
  4. Sektionen för njursjukdomar
  5. Sektionen för mag-tarmsjukdomar


Klinikens administrativa enhet bestående av administratörer och medicinska vårdadministratörer servar klinikens alla enheter och yrkeskategorier och är utspridda ute i verksamheten. 
Kliniken har även arbetsterapeuter, dietister och kuratorer knutna till sin verksamhet. Fysioterapeuter knyts också till verksamheten vid behov men har sin anställning på annan enhet.

Ewa Öhrling

verksamhetschef

Läkarchef Sektionen för blodsjukdomar

Erik Ahlstrand

överläkare

Läkarchef Sektionen för diabetes/endokrinsjukdomar

Anna-Karin Åkerman

överläkare

Läkarchef Sektionen för mag-tarmsjukdomar

Michiel van Nieuwenhoven

överläkare

Läkarchef Sektionen för allmän internmedicin

Mirabela Juresta

överläkare

Läkarchef Sektionen för njursjukdomar

Piotr Jakuszewski

överläkare

I mån av plats kan utomlänspatienter erbjudas gästdialys på våra tre sjukhus i Region Örebro län. Vid en gästdialys tillhandahåller vi de läkemedel som behövs för att genomföra dialysen. Innan vi kan ge dialys behöver vi ett ifyllt gästdialysformulär.

Det är vårdgivaren som fyller i formuläret och som i förväg kontaktar den mottagning där patienten ska få gästdialys för rapportering och provtagningsrutiner. Patienten som önskar gästdialys tar med ifyllt formulär till sitt bokade besök hos oss.

Kontaktansvarig för läkarstudenter

Michiel van Nieuwenhoven

Kontakt för studenter och elever medellång och kort vårdutb.

Marie Jönsson

ST-studierektor Medicinska kliniken

Daniel Bergemalm

specialistläkare

Specialistläkare

Jacob Crafoord

Eva Harrysson

administrativ enhetschef

AT-studierektor, medicinska kliniken

Specialistläkare

Jacob Crafoord

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

På kliniken bedrivs utbildning av läkarstudenter från Örebro universitet. Vi tar även emot studenter från vårdutbildningar vid Örebro universitet, medicinsk vårdadministratörsutbildning vid Consensus samt även övriga vårdutbildningar i landet. Vi är måna om god handledning och är stolta över de positiva omdömen vi brukar få av såväl AT- och ST-läkare som studenter. Alla läkare under utbildning ska ha en personlig handledare som utses av någon av klinikens klinikstudierektorer. 

Kliniken har ansvar för ST-utbildning i allmän internmedicin, njurmedicin, hematologi, endokrinologi och gastroenterologi inom länet och i regionen. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 januari 2021