Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Det här är ett vårdutbud inom Verksamhetsområde medicin.

Kapselendoskopi är en diagnostisk undersökning där man med hjälp av att en liten kameraförsedd kapsel mätandes 11x26 mm (vikt <4 g) undersöker tunntarmens slemhinna. Under passagen tar kapseln två bilder per sekund. Passagetiden varierar från cirka 2 timmar till i allmänhet 6-8 timmar. Bilderna sänds till en mottagare som är fäst vid patientens midja och överförs sedan till en datorenhet där bilderna granskas.

Kapselendoskopi utförs ej på gravida kvinnor.

Oklar gastrointestinal blödning där gastro- och koloskopi ej kunnat påvisa någon blödningskälla. Oförklarliga symtom hos patient med känd Mb Crohn där utredning varit negativ. Kliniskt misstänkt Crohns sjukdom trots normal MR eller CT tunntarm. Tumördiagnostik.

Inför undersökningen ska patienten dricka ett kraftigt laxerande medel för att rensa tarmen. Patienten får äta en lätt frukost och en lätt lunch dagen innan undersökningen, därefter ska patienten vara fastande fram till undersökningen. Nödvändiga mediciner får intas som vanligt tillsammans med klar dryck. Patienten kommer i regel till endoskopimottagningen klockan 13.15.

Om patienten är diabetiker ska kontakt tas med diabetessköterska angående laxering och insulinjustering.

Kontakter inom Verksamhetsområde medicin

Konsult Gastroenterolog: 019-602 69 08 (endast för remittent)

Tidboken Endoskopimottagningen: 019-602 38 70 (endast för remittent)

Telefonnummer

019-602 18 79

Texttelefon

019-670 25 78

Telefontider

Måndag-Torsdag 08:00-15:00

Fredagar 08:00-12:00

Öppettider

Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredagar 08:00-14:00

Postadress

Verksamhetsområde medicin
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Väntetiden är 2-4 veckor. Om behov föreligger så kan vi erbjuda en mycket snar tid, allmänhet inom ett eller enstaka dygn, kontakta oss per telefon i så fall. Svar på undersökningsresultatet erhålles oftast inom 1-2 månader.

Information om undersökningen samt förberedelser skickas med patientkallelsen.

Inom Region Örebro län

Remiss skickas elektroniskt som en röntgenremiss till ROS.

Utanför Region Örebro län

Pappersremiss skickas till endoskopimottagningen, glöm ej eventuell betalningsförbindelse.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 december 2022