Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Det här är ett vårdutbud inom Verksamhetsområde medicin.

Dubbelballongenteroskopi är en undersökning av tunntarmen. Den undersöks med ett cirka två meter långt och böjligt instrument som är kopplat till en bildskärm. Med hjälp av två ballonger som växelvis blåses upp tar man sig igenom tunntarmen som är tre till fyra meter lång. Med instrumentet kan man ta prov från slemhinnan och åtgärda fynd, exempelvis ta bort polyper, behandla blödningar och vidga förträngningar. Beroende på vilken del av tunntarmen som ska undersökas kan instrumentet antingen föras in via munnen eller via ändtarmen.

Indikationen för en dubbelballongenteroskopi är oftast blödningskälla, där en gastroskopi, koloskopi och kapselundersökning inte kunnat verifiera detta eller där en kapselundersökning visar fynd man vill undersöka närmare. Även vid onormala fynd vid röntgen eller misstanke om Crohns sjukdom är dubbelballongenteroskopi en bra undersökningsmetod.

För att tarmen ska kunna granskas måste den vara väl rengjord. Inför undersökningen ska patienten äta en fiberreducerad kost samt dricka ett kraftigt laxeringsmedel.

Om patienten är diabetiker ska kontakt tas med diabetessköterska angående laxering och insulinjustering.

Om patienten tar järntabletter måste hen göra uppehåll med dem en vecka före undersökningen.

Om patienten tar Waran behöver PK regleras till en nivå under 1,5 inför undersökningen.

Äter patienten blodförtunnande ska hen göra uppehåll med dessa.

  • Eliquis, Xarelto, Pradaxa eller Lixiana - gör uppehåll 2 dagar innan undersökningen.
  • Plavix/Clopidogrel, Prasugrel eller Brilique - gör uppehåll  7 dagar innan undersökningen.
  • Trombyl/Acetylsalicylsyra - kan patienten fortsätta med.

Övriga mediciner kan patienten äta som vanligt, även på morgonen inför undersökningen.

Dagen före undersökningen börjar tarmrengöringen för patienten

Dagen innan undersökningen ska patienten äta en liten frukost och en lätt lunch. Därefter ska patienten inte äta någon mer fast föda, men patienten får dricka fritt med klara vätskor såsom läsk, saft, äppeljuice, buljong, sportdryck och te utan mjölk. Det är bra att dricka mycket.

Beroende på om undersökningen sker via munnen eller via ändtarmen ska patienten dricka hel eller halv dos med laxeringsmedel. Detta avgör undersökande endoskopist.

Undersökningen avser endast bedömning av tunntarmen och patienten får besked om eventuella fynd. Inremitterande läkare ansvarar dock för helhetsbedömningen av patientens symtom.

Kontakter inom Verksamhetsområde medicin

Konsult Gastroenterolog: 019-602 69 08 (endast för remittent)

Tidboken Endoskopimottagningen: 019-602 38 70 (endast för remittent)

Telefonnummer

019-602 18 79

Texttelefon

019-670 25 78

Telefontider

Måndag-Torsdag 08:00-15:00

Fredagar 08:00-12:00

Öppettider

Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredagar 08:00-14:00

Postadress

Verksamhetsområde medicin
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Väntetiden är cirka 4 veckor. Om behov föreligger så kan vi erbjuda en snabbare tid, i allmänhet inom 1 vecka, kontakta oss per telefon i så fall.

Svar på undersökningsresultatet erhålles omedelbart efter undersökningen om det inte har tagits vävnadsprover, svar på dessa tar cirka 4 veckor.

Patientinformation skickas med patientkallelsen.

Inom Region Örebro län

Remiss skickas elektroniskt som en röntgenremiss till ROS.

Utanför Region Örebro län

Pappersremiss skickas till endoskopimottagningen, glöm ej eventuell betalningsförbindelse.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 december 2022