Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Läkemedelshantering - Kommun

Läkemedel ska hanteras på ett betryggande sätt så att hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården tillgodoses. Det är synnerligen viktigt att enhetliga och säkra arbetsrutiner finns för läkemedelshanteringen såväl inom kommunerna som inom regionen och de privata vårdgivarna.

Riktlinjer för Kommunal hälso- och sjukvård i Örebro län

Kontakter

Anna Thörn

Receptarie, Läkemedelscentrum

Sara Fors

Apotekare, Läkemedelscentrum

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 september 2021

Läs mer om Hantering av läkemedel