Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Läkemedelshantering - Kommun

Läkemedel ska hanteras på ett betryggande sätt så att hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården tillgodoses. Det är synnerligen viktigt att enhetliga och säkra arbetsrutiner finns för läkemedelshanteringen såväl inom kommunerna som inom regionen och de privata vårdgivarna.
Instruktioner för Kommunal hälso- och sjukvård i Örebro län

Nyhet i Care oktober 2020 - beställning till akut- och buffertförråden

Favoritlistan ”Akut och Buffert alla”  kommer att försvinna. Aktuellt sortiment till akut- och buffertförråden hittar ni istället genom att klicka på ”Vårt sortiment” i huvudmenyn på startsidan i Care.

I vänsterkolumnen hittar ni samtliga varor som ingår i sortimentet under rubrikerna ”Förbrukningsmaterial human”, ”Läkemedel” och ”Sprutor & kanyler”.

Kontakter

Anna Thörn

Receptarie, Läkemedelscentrum

Sara Fors

Apotekare, Läkemedelscentrum

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 januari 2021