Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Tillfälliga rutiner för vård av flyktingar från Ukraina

 • Patienten har samma rätt till vård som asylsökande.
  • Flyktingar från Ukraina har rätt till vård i samma utsträckning som asylsökande. Detta gäller för personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv och för personer som använder rätten att vistas i Sverige i tre månader.
  • Flyktingar från Ukraina får ett uppehållstillståndskort som de ska använda vid kontakter med till exempel myndigheter och sjukvården.
 • Patienten betalar samma avgift som asylsökande, se avgifter för asylsökande i Avgiftshandboken.

Instruktion till kassan

 • Du ska inte ta någon kopia.

 • Vid fakturering säkerställ att det finns en trovärdig faktureringsadress.

 • För akut vård kan vi inte kräva att patienten betalar på plats.

 • Ange folkbokföringsadress i hemlandet som huvudadress samt adress i Sverige som tillfällig adress. Saknas adress i hemlandet skriv den svenska adressen som huvudadress.

 • För barn, skriv in uppgifter om anhörig i vårdsystemet.

 • Patienten har rätt till akut vård
 • Patienten betalar samma avgifter som en folkbokförd.

Instruktion till kassan

 • Ta kopia på svenskt pass. Skicka kopian till avdelningen för kundfakturor, Fabriksgatan 22, Örebro.

 • Vid fakturering säkerställ att det finns en trovärdig faktureringsadress.

 • För akut vård kan vi inte kräva att patienten betalar på plats.

 • Ange folkbokföringsadress i hemlandet som huvudadress samt adress i Sverige som tillfällig adress. Saknas adress i hemlandet skriv den svenska adressen som huvudadress.

 • För barn, skriv in uppgifter om anhörig i vårdsystemet.

Om Region Örebro län har kapacitet att erbjuda mer vård än vad patienten har rätt till, utan att det inkräktar på länsinvånarnas tillgång till vård, är det inget som hindrar att vi erbjuder vård mot direkt kontant- eller kortbetalning. Den vården ska ej faktureras.

Instruktion till kassan

 • Du ska inte ta någon kopia.

 • För planerad vård krävs direkt betalning, ingen faktura ska skickas.

 • Ange folkbokföringsadress i hemlandet som huvudadress samt adress i Sverige som tillfällig adress. Saknas adress i hemlandet skriv den svenska adressen som huvudadress.

 • För barn, skriv in uppgifter om anhörig i vårdsystemet.

Om Region Örebro län har kapacitet att erbjuda mer vård än vad patienten har rätt till, utan att det inkräktar på länsinvånarnas tillgång till vård, är det inget som hindrar att vi erbjuder vård mot direkt kontant- eller kortbetalning. Den vården ska ej faktureras.

Instruktion till kassan

 • Du ska inte ta någon kopia.

 • För planerad vård krävs direkt betalning, ingen faktura ska skickas.

 • Ange folkbokföringsadress i hemlandet som huvudadress samt adress i Sverige som tillfällig adress. Saknas adress i hemlandet skriv den svenska adressen som huvudadress.

 • För barn, skriv in uppgifter om anhörig i vårdsystemet.

Patienten är självbetalande för vårdens verkliga kostnad enligt Region Örebro läns prislista för utomlänsvård.

Patienten har rätt till

Behandling Patientens avgift Instruktion till kassan
Abort Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Förlossning Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

 

Patienten har inte rätt till

Behandling Patientens avgift Instruktion till kassan
Förebyggande mödrahälsovård Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Preventivmedelsrådgivning Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Cellprovtagning Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Om Region Örebro län har kapacitet att erbjuda mer vård än vad patienten har rätt till, utan att det inkräktar på länsinvånarnas tillgång till vård, är det inget som hindrar att vi erbjuder vård mot direkt kontant- eller kortbetalning. Den vården ska ej faktureras.

Patienten har rätt till

Behandling Patientens avgift Instruktion till kassan
Abort Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Förlossning – akut Avgiftsfritt
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

 

Patienten har inte rätt till

Behandling Patientens avgift Instruktion till kassan
Förlossning - planerad Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Förebyggande mödrahälsovård Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Preventivmedelsrådgivning Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Cellprovtagning Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Om Region Örebro län har kapacitet att erbjuda mer vård än vad patienten har rätt till, utan att det inkräktar på länsinvånarnas tillgång till vård, är det inget som hindrar att vi erbjuder vård mot direkt kontant- eller kortbetalning. Den vården ska ej faktureras.

 • Patienten har rätt till barnhälsovård enligt nationella barnhälsovårdsprogrammet.
 • Patienten betalar ingen avgift.

Instruktioner till kassan

 • Besöket bokas som besök (ej fribesök)

Vaccinationer

För utländska barn som inte är folkbokförda men som vistas här stadigt, lagligt eller olagligt, bör BVC bevaka vaccinationsbehovet.

För medicinska frågor kontakta barnhälsovårdsöverläkare på Hälsoval BHV.

Leif Ekholm

Barnhälsovårdsöverläkare

Support

Anställda inom Region Örebro län:
Kontakta patientavgiftsenheten om du har frågor.
Telefon: 26 000, vardagar klockan 9-11.

Lägg ett ärende om patientavgiftsfrågor i Easit

Övriga:
Kontaktcenter på 1177 (knappval 1)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 juni 2022

Läs mer om Länder