Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Nyheter - patientavgifter

På den här sidan samlas nyheter som berör vård av personer från andra länder, patientavgifter och ekonomiregistrering i vårdsystemen.

2023-03-15 Förtydligande avseende avgiftsbefrielse av patientavgift

Hälso- och sjukvårdens patientavgifter är styrda av politiska beslut.

I Avgiftshandboken finns information om vilka besök och grupper osv som är avgiftsbefriade. De patienter som inte är undantagna ska betala den avgift som anges i Avgiftshandboken enligt det politiska beslutet.

Om det av någon anledning finns skäl att befria en patient från patientavgiften ska en begäran lämnas in av verksamhetschef till områdeschef för beslut. Detta gäller även enskilda besök och enda undantaget är när verksamheten gjort en felaktig debitering.

2023-03-06 Avgiftsbefrielse av patientavgift

Ny rutin samt blankett för avgiftsbefrielse, se nedan.

Beslut om avgiftsbefrielse ska följa Regionstyrelsens delegationsordning, se nedan. Kopia på beslut ska skickas till förvaltningschef samt anmälas till Regionstyrelsens nästkommande sammanträde.

2023-03-01 Avgifter för intyg i gupp D - status

Då vi har stött på problem vid implementeringen av rutiner och produkter inom både primärvården och på beroendecentrum så gäller fortfarande de gamla paketpriserna för dessa intyg.  

De gamla avgifterna ligger kvar i avgiftshandboken: Länk till avgiftshandboken

Patienter som kommer till vårdcentralen för provtagning från beroendecentrum eller privata vårdgivare ska då fortsatt inte debiteras för provtagningen.

2023-02-23 Mer information om ukrainska massflyktingar

OBS! Denna information gäller enbart för massflyktingar från Ukraina. Asylsökande ska bedömas enligt tidigare kriterier om personen är självbetalande eller tillståndslös om LMA-kort eller grön bock i Vera Asyl saknas.

Personer med:

  • rött kryss i Vera Asyl eller som kan uppvisa ett gammalt UT-kort– registreras som tillståndslösa.
  • ingen träff i Vera Asyl eller saknar kort – betalar för vårdens verkliga kostnad.
  • grön bock i Vera Asyl,nytt UT-kort eller en kopia på ansökan av förnyat skydd - registreras som asylsökande.
    Vi rekommenderar att all personal som behöver ha denna information om patienter, antingen vid bokning eller registrering i kassa, har behörighet till Vera Asyl. För mer information om Vera Asyl, 

se denna länk.

Kontakta oss på Patientavgifter för mer information eller om du har frågor om detta!

2023-02-10 Nytt datum för ukrainska massflyktingar

Uppehållstillståndet för massflyktingar från Ukraina går ut 4 mars 2023. De som inte planerar att åka hem har fått information om att förnya uppehållstillståndet på migrationsverket senast 230304. De som får ett förnyat uppehållstillstånd kommer att få ett nytt uppehållstillståndskort och får stanna i Sverige till och med 4 mars 2024.

Vi vill uppmana framförallt kassapersonal att vara extra uppmärksamma på datumet på uppehållstillståndskorten. 

Läs mer om detta på migrationsverkets sida.

2023-02-02 Avgifter för asylsökande ändras

Beslut från och med 23-02-01 att krav på remiss för subventionerad avgift i specialistvården tas bort. 

Undantaget är akutvårdsbesök utan remiss, där avgiften är densamma som för folkbokförd patient.

De nya avgifterna är uppdaterade i Avgiftshandboken
Beslut angående patientavgift för asylsökande

2023-02-01 Avgifter för kvotflyktingar

Kvotflyktingar betalar nu samma avgifter för vård som folkbokförda personer. För läkemedel gäller att receptet är märkt så att inte hela kostnaden tas ut av patienten på apoteket.

Beslut gällande avgifter för kvotflyktingar

2023-02-01 Ansvar för adressuppgifter

När avdelningen för kundfakturor ska skicka ut fakturor till utländska patienter saknas det ibland adressuppgifter. Detta medför att Regionen går miste om intäkter både från patienter och i en del fall ersättning för vårdens verkliga kostnad från andra länder. Avdelningen för kundfakturor, support patientavgifter och Visma lägger ner mycket tid på att försöka få fram adresser i efterhand.

För att förbättra detta har en ny rutin tagits fram för att synliggöra vem som har ansvaret för att inhämta uppgifter från patienten. Rutinen visar även vad som behöver göras i de fall patienten vägrar att ge uppgifter.

Rutin för adressuppgifter från patient

2023-02-01 Avgiftsfria besök på BVC för alla barn

För barn som inte har rätt till avgiftsfri vård i Sverige tar vi inte längre ut någon avgift för besök på regionens barnavårdscentraler.

Beslut gällande avgifter för barn på BVC

2023-02-01 Tolkprodukt i Infomedix

Sedan en tid tillbaka ingår tolkkostnaderna i beräkningsunderlaget för det som är grunden till vår utomlänsersättning och ska därför inte debieras separat. Tolkprodukten har därför tagits bort. 

2023-02-01 Avgiftsbefrielse för anhållna

Tillägg i avgiftshandboken punkt 5.18 avseende avgiftsbefrielse för de som anhållna, häktade eller intagna i Kriminalvården. Tillägget avser att avgiftsbefrielsen även innefattar vaccinationer, individuellt utprovade hjälpmedel, intyg osv om det anses nödvändigt i under tiden patienten är frihetsberövad. 

Avgiftshandboken

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023