Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Utomlänsvård: Priser inom Sjukvårdsregion mellansverige (Uppsala-Örebro)

Priserna för vård regleras i avtal om sjukvårdsregional samverkan. Samverkansnämnden är det politiska samarbetsorganet som leder arbetet i Sjukvårdsregion Mellansverige (tidigare Uppsala-Örebro sjukvårdsregion).

Riksavtal för utomlänsvård finns bestämmelser hur ersättningen ska regleras mellan regioner när personer får vård utanför sin hemmaregion.

För landstingen och regionerna i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion finns ett avtal om samverkan för åren 2016-2019. I ett underavtal regleras vad som ska gälla för akut och elektiv vård vid universitetssjukhus i regionen.

Här finns närmare regler om:

  • utfärdande av remiss
  • kontakt och samråd
  • informationsöverföring under vårdtiden
  • återföring av patient
  • tillgänglighet och fakturering.

Webbplats för samverkansnämnd Uppsala - Örebro sjukvårdsregion

 

Vad som gäller för tillämpning av regionens sjukresor och transporter finns att läsa på regionens webb. På intranätet framgår tillämpningsanvisningar.

Läs mer om sjukresor på Region Örebro läns webb och på intranätet.

Information om patientlagen på 1177.se

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 december 2021