Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Utomlänsvård: Priser inom Sjukvårdsregion mellansverige (Uppsala-Örebro)

Priserna för vård regleras i avtal om sjukvårdsregional samverkan. Samverkansnämnden är det politiska samarbetsorganet som leder arbetet i Sjukvårdsregion Mellansverige (tidigare Uppsala-Örebro sjukvårdsregion).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 november 2020