Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Gröna häftet inklusive stöddokument

Regionövergripande riktlinjer och rutiner för ordination och hantering av läkemedel - Gröna häftet. Riktlinjerna och rutinerna ska tillämpas i öppen- och slutenvård samt tandvård inom Region Örebro län.

Riktlinjerna och rutinerna är reviderade under 2022, samt fastställda av ordförande för Läkemedelskommittén i Region Örebro län 2022.

Stöddokument

Ansvarsdokument finns att hitta under rubriken ”Mallar för lokal rutin”.

Kontakter

Anna Thörn

Receptarie, Läkemedelscentrum

Karolina Alfredsson-Öhrn

Receptarie, Läkemedelscentrum

Sara Fors

Apotekare, Läkemedelscentrum

Maria Engström

Sjuksköterska och verksamhetsutvecklare anestesi, ANIVA-kliniken

Maria Cottell

Sjuksköterska, patientsäkerhetscontroller, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Patientsäkerhetsenheten

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 oktober 2022