Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Riktlinjer för ordination och hantering av läkemedel

Regionövergripande riktlinjer och rutiner för ordination och hantering av läkemedel - Gröna häftet. Riktlinjerna och rutinerna ska tillämpas i öppen- och slutenvård samt tandvård inom Region Örebro län.

Riktlinjerna och rutinerna är reviderade under 2022, samt fastställda av ordförande för Läkemedelskommittén i Region Örebro län 2022.

Stöddokument

Ansvarsdokument finns att hitta under rubriken ”Mallar för lokal rutin”.

Mallar för lokal rutin

Kontakter

Anna Thörn

Receptarie, Läkemedelscentrum

Karolina Alfredsson-Öhrn

Receptarie, Läkemedelscentrum

Sara Fors

Apotekare, Läkemedelscentrum

Maria Engström

Sjuksköterska och verksamhetsutvecklare anestesi, ANIVA-kliniken

Maria Cottell

Sjuksköterska, patientsäkerhetscontroller, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Patientsäkerhetsenheten

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 april 2022