Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Medicinska gaser

Medicinska gaser är vid normala lufttrycks- och temperaturförhållanden gasformiga läkemedel avsedda att tillföras genom inandning.

Medicinska gaser är läkemedel.

Det innebär bland annat att:

  • Oxygenbehandling ska alltid ordineras av läkare som också anger behandlingstid och mängd. Doseringsanordningen på apparaturen måste vara sådan, att gasflödet i liter per minut kan avläsas. Medicinska gaser ska dokumenteras i läkemedelsjournalen.
  • Medicinska gaser ska förvaras oåtkomliga för obehöriga och regelbundet kontrolleras avseende förvaringssätt och hållbarhet.
  • Läkemedelsansvarig sjuksköterska eller annan utsedd person ska ansvara för hanteringen av medicinska gaser.
  • Medicinska gaser ska liksom läkemedelsförrådet kvalitetsgranskas av farmacevt.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 september 2022