Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Hantering av cytostatika och läkemedel med bestående toxisk effekt

Inom hälso- och sjukvården hanteras läkemedel med varierande kemiska och toxiska egenskaper. En del läkemedel medför risk för uppkomst av överkänslighet och kan genom sina toxiska egenskaper orsaka bestående skada.

I arbetsmiljöverkets föreskrift Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt (AFS 2005:5) regleras hantering av dessa läkemedel.

Regionövergripande riktlinjer och råd har tagits fram som ett komplement till AFS 2005:5.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 september 2022