Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Utbildningar - läkemedelshantering

Samlingssida för utbildningar i läkemedelshantering

Läkemedelshantering för sjuksköterskor

Läkemedelshantering - Hantering av läkemedel med risk för bestående toxisk effekt (del 1 och 2)

Obs! En ny upphandling av beredningshjälpmedel är genomförd. Några av beredningshjälpmedlen som visas i del 2 av utbildningen kan därför skilja sig något i utseende från de hjälpmedel som finns på er enhet.

Läkemedelshantering - Hantering av läkemedel med risk för bestående toxisk effekt, del 1 och 2 (PING PONG)

Läkemedelshantering - Enteral administrering samt information om läkemedelsinformationscentralen (del 3)

Läkemedelshantering - Blandbarhet vid administrering av intravenösa läkemedel i trevägskran (del 4)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 januari 2023