Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Läkemedelscentrum

Läkemedelscentrum har ett övergripande ansvar för läkemedelsfrågor inom Örebro län.

Förpackningar med mediciner på hylla.

Så här kommer du i kontakt med oss. Vi finns tillgängliga under vardagar kl. 08-17.

Telefonnummer

019-602 35 12

Fax

019-602 65 05

Besöksadress

Universitetssjukhuset Örebro, huvudentré, entré F, våning 2

Klinisk farmaci är de aktiviteter och den service som farmaceuten i vårdteamet bidrar med för att utveckla och främja rationell och ändamålsenlig användning av läkemedel. 

Klinisk farmaci

CLINT hör till Läkemedelscentrum och är en av Sveriges sju läkemedelsinformationscentraler.

CLINT - Centrum för läkemedelsinformation i T län

Denna kurs är del av ett nationellt kurscurriculum för ST inom klinisk farmakologi.

Kurs i läkemedelsinteraktioner för ST-läkare och andra intresserade

Aktuella priser och avtal

Alla aktuella priser är inlagda i Care. Nya avtalade läkemedel finns i dokumentet Avtalsprislista.

Upphandling 2021

Under 2021 genomfördes en stor upphandling av flertalet läkemedel som köps på rekvisition. Därefter kommer vi att kontinuerligt genomföra kompletterande upphandlingar i takt med förändringar på marknaden eller att nya behov uppstår.

Arbetet görs i samarbete med Region Sörmland och Region Värmland.

Om du upptäcker brister

Det är viktigt att vi får återkoppling angående kvalitetsbrister och andra problem så att vi kan ta hänsyn till detta i framtida upphandlingar av läkemedel.

Återkopplingen används också som beslutsstöd vid eventuell förlängning. Vi kan välja att förlänga hela eller delar av avtalen, vi måste dock vara överens i våra län eftersom förlängningsbeslut gäller för alla tre länen tillsammans.

Kontakt

Magnus Olsson

Apotekare, Läkemedelscentrum

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 augusti 2022