Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Patientinformation - Läkemedel

Patientbroschyrer som kan beställas från Läkemedelscentrum eller laddas ner direkt.

Beställning av trycksaker

Läkemedelskommitténs trycksaker kan beställas av förskrivare och vårdenheter inom Örebro län. I mån av tillgång kan även övriga förskrivare beställa. 

För att göra din beställning, kontakta oss via e-post: lakemedelskommitten@regionorebrolan.se

Broschyren "Sov gott" riktar sig till både vårdpersonal och patienter, i den kan man läsa förslag om vad man kan göra själv för att förbättra sin sömn. Här finns också en sömndagbok att fylla i för att följa sömnmönstret och kunna se förändringar då man följer de råd som finns i broschyren.

Broschyren är framtagen av Regionala läkemedelsrådet i Uppsala-Örebroregionen som är ett samarbete mellan läkemedelskommittéerna i Gävleborg, Uppsala, Dalarna, Sörmland, Västmanland, Värmland och Örebro.

Boken finns att läsa som e-bok (länk) samt som ljudbok (länk).
Du hittar den även som tillgänglighetsanpassad pdf nedan.

Nedan finns patientinfoblad om sömn på vårdavdelning på sju olika språk för utskrift.

Enkla saker i omvårdnad, omgivning och bemötande kan göra stor skillnad för patientens möjlighet att sova gott under vistelsen på sjukhus. Det finns också saker patienten själv kan göra anpassat utefter sina förutsättningar för att få en så bra sömn som möjligt.

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, February 28, 2024