Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Riktlinje för åtgärder vid anafylaxi

På regionens intranät finns information om akutlarm och akutvagnar gällande hela Region Örebro län.

Akutlarm - vid livshotande händelser

Akutvagn för barn och vuxen i slutenvård och öppenvård

Did the content help you?

Last updated: Friday, February 11, 2022