Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Lathundar och kort

Läkemedelskommittén publicerar lathundar, se nedan under rubriken Dokument. Flertalet finns även i kapitlet ”Bilagor” i boken ”Rekommenderade läkemedel”.

Följande dokument finns att beställa som kort/särtryck:

  • Sårbehandlingskort - rekommenderade såromläggnings-
    material. Reviderad oktober 2023.
  • Konverteringstabell för opioider. Reviderad 2024.

Did the content help you?

Last updated: Friday, April 19, 2024