Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Lathundar och kort

Läkemedelskommittén publicerar lathundar, se nedan under rubriken Dokument. Flertalet finns även i kapitlet ”Bilagor” i boken ”Rekommenderade läkemedel”.

Följande dokument finns att beställa som kort/särtryck:

  • Sårbehandlingskort - rekommenderade såromläggnings-
    material. Reviderad september 2018.

Did the content help you?

Last updated: Friday, May 6, 2022