Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Äldre och läkemedel

Syftet med våra rekommendationer är att förbättra livskvaliteten för de mest sjuka och sköra äldre, undvika läkemedel som inte tillför något positivt vad gäller livskvalitet samt undvika vårdskador på grund av onödig polyfarmaci och olämpliga läkemedel.

Did the content help you?

Last updated: Monday, February 21, 2022