Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Bild från laparoskopisk kolecystektomi

Kolecystektomi är en mkt vanliga operation och årligen utförs ca 13 000 operation och i över 90 % sker denna med titthålsteknik. Hur denna operation utförs rent tekniskt kan variera, hur man positionerar patienten och hur operatör och assistent placeras runt bordet varierar också. Majoriteten av Sveriges gallopererande kirurger utför rutinmässigt kolangiografi dvs röntgen av gallvägarna för att lokalisera sten i de djupa gallvägarna och upptäcka anomalier i gallvägarna o även tidigt kunna upptäcka o åtgärda skador på de djupa gallvägarna. Man kan använda diatermikrok eller ultraljudsdissektion. Följande filmer visar hur vi i Mora utför operationen. Dessa filmer är tänkta att användas som utbildningsstöd för våra operationssjuksköterskestudenter som gör sin VFU hos oss.

Uppdukning och instrument

Positionering av patienten o huddesinfektion samt drapering

Nedräkning av instrumenten innan leverans till sterilcentralen

Hur hanterar sterilcentralen instrumenten

Operationstekniken vid oretad gallblåsa

Operationstekniken vid uttalad inflammation

Did the content help you?

Last updated: Thursday, June 2, 2022