Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Appendektomi utförs antingen med öppen teknik via växelsnitt eller med laparoskopisk teknik. Möjligheterna att vid laparoskopi få en bättre översikt av förhållandena i bukhållan o lilla bäckenet är överlägsen den öppna tekniken. Här demonstreras laparoskopisk appendektomi. Det finns många variationer på denna operation där man använder olika typer av instrument. Denna film visar den standarteknik vi använder vid kirurgkliniken i Mora. VFU ansvarig opssk Mathilda Liljenhag demonstrerar en teknik som kan användas för att förbereda patienten inför operationen.

Huddesinfektion, drapering och uppdukning vid lap app 

Positionering och instrumentgenomgång

Operationstekniken vid laparoskopisk appendektomi

Did the content help you?

Last updated: Sunday, May 8, 2022