Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Dessa videosekvenser riktar sig framförallt till operationspersonal och studerande inom området. Videosekvenserna demonstrerar bl.a.  patientuppläggningsrutiner, huddesinfektion, draperingstekniker, uppdukningstekniker samt olika typer av instrument som används vid kirurgiska ingrepp. Vi är väl medvetna om att  rutiner kan varierar mellan verksamheter och sjukhus.

Last updated: Friday, March 15, 2024