Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Här finns instruktionsfilmer kring tekniker vid mindre kirurgiska ingrepp som kan genomföras i lokalbedövning, t.ex. på en vårdcentral.