Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Här finns instruktionsfilmer kring tekniker vid mindre kirurgiska ingrepp som kan genomföras i lokalbedövning, t.ex. på en vårdcentral.

Last updated: Thursday, July 1, 2021