Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Obesitaskirurgerna i Mora

LG Larsson Evangelos Chandanos Johanna Österberg Johan Vikström o Mattias Egberth

Överviktskirurgin i Mora startades upp med assistans av kirurger från Universitetssjukhuset i Örebro 2011. Utredningen av patienterna sker vid bariatriska enheten Falu lasarett där patienterna noggrant optimeras o förbereds inför remiss till gruppmottagningen i Mora där patienterna bedöms individuellt innan dom accepteras för operation. Morakliniken har byggt upp en fin verksamhet som här presenteras. Rutinerna är likartade jmf med USÖ´s. På denna sida presenteras det patientinformationsmaterial som arbetats fram av kirurgerna, dietisten samt fysioterapeuten.

Last updated: Wednesday, March 20, 2024