Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

                            

Det är viktigt att man inför ett kirurgiskt ingrepp är ordentligt informerad, vilket underlättar förloppet efter operationen. Förutom den muntliga information som man får från kirurgen erhåller man ofta skriftlig information. Denna sida visar information upplagd med videoteknik. Videosekvenserna innehåller en del operationsscener som bör beaktas om man är känslig för sådana filmer.

Patientintervjuer presenteras avkodifierade med patienternas samtycke.