Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Det är viktigt att man inför ett kirurgiskt ingrepp är ordentligt informerad, vilket underlättar förloppet efter operationen. Förutom den muntliga information som man får från kirurgen erhåller man ofta skriftlig information. Denna sida visar information upplagd med videoteknik. Videosekvenserna innehåller en del operationsscener som bör beaktas om man är känslig för sådana filmer.

Patientintervjuer presenteras avkodifierade med patienternas samtycke.

Last updated: Wednesday, March 20, 2024