Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Filmerna på denna sida illustrerar olika typer av medicinska arbetsuppgifter som utförs av sjuksköterskor vid vår kirurgiska klinik.

Instruktionsfilmerna lämpar sig att användas som utbildningsmaterial för sjuksköterskor under utbildning och till de redan färdigutbildade sjuksköterskor som önskar få en repetition av olika praktiska moment i sin vardag.

 

Aktuella riktlinjer och rutiner finns på vissa av nedanstående moment även att läsa på www.vardhandboken.se