Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Laparoskopisk bråckkirurgi kan utföras med TEP (total extraperitoneal plastik) då man skapar ett utrymme mellan bukväggen och bukhinnan. Dessa filmer vänder sig till dig som ska utbilda dig till operationssjuksköterska och gör din VFU placering. Filmerna är framtagna tillsammans med VFU ansvarig opssk i Mora Mathilda Liljenhag och kan ses som ett utbildningsstöd för din VFU praktik. Ju bättre förberedd man är desto bekvämare kommer det att kännas under operationen.

TEP positionering och instrument 

TEP huddesinfektion, drapering o uppdukning

TEP operationsteknik

Öppen o laparoskopisk bråckkirurgi en schematisk förklaring av teknikerna

Did the content help you?

Last updated: Sunday, May 8, 2022