Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Patienter med gastroesofageal reflux och de patienter som besväras av intrathorakal ventrikelherniering kan ibland lämpa sig för kirurgisk behandling efter utredning med bl.a. gastroskopi, 24h pH mätning , manometri och ibland radiologi. Vi utför då en sk laparoskopisk fundoplikation. Filmerna vänder sig till dig som gör din VFU placering vid kliniken och filmerna är producerade i samarbete med VFU ansvarig opssk Mathilda Liljenhag i Mora. Målsättningen är att filmerna ska vara ett utbildningsstöd inför din VFU placering så att du kan förbereda dig inför operationen.

Fundoplikation - huddesinfektion, drapering och uppdukning

Fundoplikation - positionering och instrument

Fundoplikation - operationsteknik 

Did the content help you?

Last updated: Sunday, May 8, 2022