Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Laparoskopisk gastric bypass är en rutinoperation vid överviktskirurgi vid sidan av Gastric sleeve. Operationen är tekniskt krävande och det är många delmoment men den är väldigt standardiserad. Att som operationssjuksköterska behärska alla moment vid instrumentering så att man ligger ett steg före operatörerna kräver träning. Följande filmer vänder sig till operationssjuksköterske studenter som gör sin VFU och kan ses som ett utbildningsstöd så att man kan förbereda sig inför operationen. Filmerna är framtagna i samarbete med VFU ansvarig opssk i Mora Mathilda Liljenhag.

Huddesinfektion o drapering o  vid LGBP

Uppdukning o instrument vid LGBP

Nathansons leverretractor en demo

Operationstekniken vid LGBP

Tips när man assisterar vid LGBP

Harmonic scalpel användes vid LGBP

Did the content help you?

Last updated: Thursday, May 12, 2022