Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Filmen visar hur operationssjuksköterskan själv tar på sig sin sterila operationsrock och operationshandskar innan hen startar sitt arbete på salen.

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 10, 2022