Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Filmen visar hur operationssjuksköterskan själv tar på sig sin sterila operationsrock och operationshandskar innan hen startar sitt arbete på salen.

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 10, 2022