Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

TBE vaccin

TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar och kan orsaka inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Vaccination ger ett bra skydd mot TBE, men måste upprepas för att ge fortsatt skydd. Vaccinationsschemat skiljer sig åt beroende på om man är under eller över 50 år när man tar sin första spruta. Genomgången TBE ger livslång immunitet.

Folkhälsomyndigheten bedömer att Sverige söder om Dalälven samt Gävle kommun utgör riskområde för TBE, baserat på rapporteringen av fall. Smittan är vanligast inom Upplands och Södermanlands skärgårdar samt omkring Mälaren men finns även västerut och i södra Sverige. Inom riskområdet finns stora lokala variationer i risken att smittas beroende på vegetation, fästingtäthet och förekomst av TBE-viruset bland fästingarna. Att ett område eller en kommun saknar konstaterade fall av TBE betyder inte att området är fritt från TBE.

Rekommendationer TBE-vaccination

TBE-vaccination rekommenderas till:

  • Personer som vistas i skog och mark i Örebro län.
  • Personer som vistas i skog och mark i riskområden i andra län. Sammanfattningsvis utgör Sverige söder om Dalälven samt Gävle kommun riskområden för TBE. Smittan är vanligast inom Upplands och Södermanlands skärgårdar samt omkring Mälaren men finns även västerut och i södra Sverige.
  • Resenärer som vistas i skog och mark på Åland, i Baltikum eller riskområden i Central- och Östeuropa.

Var vaccinerar man sig mot TBE?

Starten för årets vaccinationskampanj sker under vecka 12.

Invånarna bokar tid för vaccination via Mitt vaccin, som man når via länk från vårdcentralens sida på regionorebrolan.se eller vårdcentralens kontaktkort på 1177.se (utloggat läge). Ingen inloggning eller e-legitimation krävs. 

Tidsbokning via telefon sker via vaccinationsmottagningarnas callcenter på telefon 019-602 80 00. Öppettiderna för telefonbokningen är måndag-fredag 7.30-16.15.

Vaccinet betalas av den enskilde och omfattas inte av högkostnadsskyddet.

TBE-vaccin är ett inaktiverat vaccin som kan ges oberoende av andra vacciner.

Vaccin mot TBE kan också ges samtidigt som vaccin mot covid-19 om fördelarna med samadministrering överväger risken för biverkningar, vaccinationerna bör då ges i olika extremiteter och samadministrering med ytterligare vaccin rekommenderas inte. 

Vaccinet ska ordineras av läkare. Kontraindikationer är tidigare anafylaxi eller överkänslighet mot substanser som ingår i vaccinet, samt allvarlig överkänslighet mot ägg och äggprotein.

 

 

Rekommendation för barn och vuxna under 50 år

Grundvaccinationen består av tre doser enligt följande schema: månad 0, 1, och dos tre 5-12 månader efter dos två, i god tid inför nästa fästingsäsong. TBE vaccin kan ges från 1-årsåldern och ger generellt ett bra skydd mot sjukdom hos barn. Barn under 5 år blir dock mycket sällan sjuka av TBE, och för de flesta kan vaccineringen vänta till efter 3-års ålder, för att också få ett bättre vaccinimmunologiskt svar.

Rekommendation för personer över 50 år samt personer med nedsatt immunförsvar pga medicinering eller sjukdom

För att förbättra vaccinationsskyddet för dessa personer ges en extra dos (1)-2 månader efter dos två. Det kortare intervallet kan användas vid hög risk för TBE. Grundvaccineringen består då av fyra doser enligt följande schema: månad 0, 1, 2-3, och dos fyra 5-12 månader efter dos tre, i god tid inför nästa fästingsäsong. Personer som är över 50 år och inte fått denna extrados (totalt fyra doser som grundvaccinering), kan komplettera med en extrados minst 1-2 månader efter dos två, tre eller fyra. Efter totalt fem doser behövs ingen extrados, utan schemat med påfyllningsdos vart femte år kan följas.

Påfyllnadsdoser

Efter grundvaccination (tre alt. fyra doser) ges påfyllnadsdos efter 3 år och därefter vart 5:e år oavsett ålder och intervall mellan grundvaccineringsdoser. Bör ges i god tid inför fästingsäsongen för att få ett optimalt skydd.

Avvikelse från vaccinationsschema

Vid avvikelse från rekommenderat vaccinationsschema gäller att friska, yngre personer kan fortsätta med vaccinationsschemat oavsett hur lång tid som gått sedan föregående dos/er, man behöver alltså inte "börja om". Hos individer > 50 år eller de med nedsatt immunförsvar på grund av medicinering eller sjukdom måste bedömning göras utifrån varje enskilt fall, men man kan vara liberal att ”börja om” när det har gått mer än ett år sedan första dosen och man kommer för dos två.

Snabbvaccinering

Vaccination enligt snabbvaccinationsschema kan vara indicerat om risken för TBE är hög och man inte hinner vaccinera enligt vanligt schema inför fästingsäsong. Ger även ett bra skydd inför första säsongen för de över 50 år.

Vaccination kan då ges dag 0, 7, 21. Efter snabbvaccinationsschema ges en dos som vanligt efter 5-12 månader, i god tid inför nästa säsong.

Utbytbarhet mellan vacciner

Använd helst samma vaccin men vid brist på vaccin, eller om man inte vet vad som är givet tidigare, så går det bra att fortsätta med annat fabrikat.

Vaccination under graviditet kan göras om risken är hög att insjukna i TBE under graviditeten. Annars bör man vänta till efter förlossningen och i första hand använda annat fästingprofylax. Om TBE-vaccination givits innan graviditeten är känd, är det ingen fara. Amning utgör inget hinder för vaccination, varken för modern eller för barnet.

TBE blev anmälningspliktig enligt smittskyddslagen 2004. 2004-2008 hade vi ingen känd spridning av TBE i Örebro län och 2009-2014 endast enstaka fall. Från 2015 och framåt har flera fall fastställts och vi har sett en ökning över tid. 

Under 2021 rapporterades 29 fall varav 23 misstänkt smittade i länet. Av de 19 fall av TBE som diagnostiserades 2022 uppgavs 15 fall misstänkt smittade i länet. 2023 finns hittills inga konstaterade fall.

TBE karta

Ifyllbar affisch för nedladdning - vaccination mot TBE (länk till Region Örebro läns intranät)

Du som inte har åtkomst till intranätet kan kontakta Smittskydd via e-post och be att få affischen via e-post.

Tre korta bildspel ang. TBE

MittVaccin

Införandeprojekt av MittVaccin för registrering av vaccinationer pågår. Primärvården, vaccinationsmottagningarna kan registrera i systemet.

Det är inte möjligt för slutenvårdsklinikerna att registrera i MittVaccin ännu, bortsett från Med/Ger i LBG/KGA, samt Infektion och Geriatriska på USÖ som redan använder MittVaccin.

MittVaccin inloggning

För övriga hänvisas till de tidigare registreringsmöjligheter

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 mars 2023