Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter [AFS 2018:4] om mikrobiologiska arbetsmiljörisker är det arbetsgivarens ansvar att bedöma smittriskerna på arbetsplatsen och att vid behov erbjuda och bekosta nödvändiga medicinska förebyggande åtgärder, till exempel vaccination.

Vaccin bör vid behov erbjudas mot följande sjukdomar:

 • Difteri: personal med yrkesmässigt ökad risk för exponering på akutmottagning, infektions- och öronklinik, intensiv- och anestesivård och inom primärvård
 • Hepatit B: personal inom vård och omsorg vid yrkesmässig risk för blodexponering
 • Influensa årligen: inför influensasäsong till all personal som arbetar nära patienter och omsorgstagare
 • Mässling: all personal inom vård och omsorg, även personal som är i vårdmiljön utan att direkt vårda patienter (ex. servicepersonal, vaktmästare, patienttransport, städ, kassapersonal)
 • Röda hund: kvinnor i fertil ålder med patientnära arbete. Personal inom mödrahälsovård
 • Vattkoppor: Personal som saknar immunitet mot vattkoppor och som arbetar:
  • inom mödrahälsovård, förlossning eller neonatalvård,
   eller,
  • verksamhet med vård av patienter med nedsatt immunförsvar

Riktlinjer för vaccination av personal

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 mars 2024