Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Rabiesvaccin

Rabies sprids med saliv från varmblodiga djur och orsakar en närmast 100 % dödlig hjärninflammation. Det finns ingen specifik behandling mot rabies, men sjukdomen kan förebyggas med snar vaccination efter misstänkt exponering för smitta.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 januari 2021