Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Här hittar du information om vaccination mot covid-19 för vårdgivare och personal

Covidvaccination, information till dig som vårdgivare på Region Örebro län, länk till information till vårdgivare

Här hittar du information om du är vaccinerad mot covid-19

Det är viktigt att du fortsätter att följa de allmänna råden, även när du är vaccinerad. Följ råden så länge de gäller.

Det beror på flera saker:
  • Efter sista dosen tar det en till två veckor innan du har ett bra skydd mot sjukdomen.
  • Det finns en liten risk för att du kan få sjukdomen, även om du är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.
  • Det finns också en liten risk att du kan bli smittad och sprida viruset, även om du själv inte får symtom. 
  • Vaccinet är nytt. Därför är det oklart hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar efter vaccinationen. 
Behöver jag ta prov när jag blir sjuk om jag är vaccinerad?

Ja, du ska provta dig vid symtom. De vanligaste symtomen är: Feber, förkylningssymtom (såsom snuva, hosta och halsont), förlust av lukt och smak, huvudvärk, muskelvärk, magbesvär och diarré. Lämna prov för covid-19 - 1177 Vårdguiden

Behöver jag stanna hemma från jobbet och ta prov som hushållskontakt om jag är vaccinerad?

Samma förhållningsregler gäller oavsett om du är vaccinerad eller inte. Provtagning gäller för dig som är i gymnasieålder eller äldre. Smittskyddsblad, informationsblad, (regionorebrolan.se)

Läs mer

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 - 1177 Vårdguiden  (”Efter att jag har vaccinerat mig”)

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 april 2021