Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Informationsmaterial/Utbildning

Samling med affischer och informationsmaterial för utskrift

WHO har ett globalt mål att Hepatit C ska vara eliminerat som folkhälsohot till år 2030. Grundläggande åtgärder för att nå målet är att intensifiera testningen till personer som tillhör riskgrupp samt att erbjuda behandling till i princip alla som bär på hepatit C. Nedan finns informationsmaterial som kan vara till hjälp.

Afficher och broschyr för utskrift

- skrivs ut liggande, 2-sidigt och viks

Ifyllbar affisch för nedladdning - vaccination mot TBE (länk till Region Örebro läns intranät)

Du som inte har åtkomst till intranätet kan kontakta Smittskydd via e-post och be att få affischen via e-post.

Tre korta bildspel ang. TBE

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 november 2023