Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

TBE - fästingburen hjärninflammation

TBE (Tick Borne Encephalitis) eller fästingburen hjärninflammation är en sjukdom som kan spridas mellan djur och människor via bett av fästingen.

Anmälningspliktig sjukdom

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om TBE - se smittskyddsblad för läkare samt patientinformation. Omhändertagande för övrigt beroende av klinisk bild.

Förhållningsregler

Inga, smittar inte mellan människor.

Smittspårning

Inte aktuellt, men viktigt att ta noggrann anamnes för att bestämma misstänkt smittort.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet med smittort och vaccinstatus.

Kostnadsfrihet

TBE omfattas inte av kostnadsfrihet (ej allmänfarlig sjukdom).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 februari 2021