Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nedan information gäller samtliga patienter, både folkbokförda och ej folkbokförda i Sverige, oavsett ålder, om inget annat anges.

Vaccin mot

Vaccin

Pris

Avgiftsfritt för

Bältros

Zostavax

1 440 kronor

 

Bältros

Shingrix

3 360 kronor

 

Covid

 

220 kronor

Definierade grupper, se nedan.

Difteri

 

diTeBooster

370 kronor

Personer som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt skydd, oavsett om de har rätt till subventionerad vård eller inte.

Difteri och stelkramp

diTeBooster

370 kronor

Personer som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt skydd, oavsett om de har rätt till subventionerad vård eller inte.

Difteri, stelkramp,
kikhosta

Triaxis

320 kronor

Personer som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt skydd, oavsett om de har rätt till subventionerad vård eller inte.

Difteri, stelkramp,
kikhosta, polio

Tetravac

380 kronor

Personer som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt skydd, oavsett om de har rätt till subventionerad vård eller inte.

Gammaglobulin

Beriglobin

430 kronor

 

Gula febern

Stamaril

610 kronor

 

Hepatit A, vuxendos

Vaqta

390 kronor

 

Hepatit A, barndos 

Vaqta

380 kronor

 

Hepatit B, vuxendos

Engerix B

360 kronor

Definierade grupper, se nedan, med ökad risk att smittas eller drabbas av allvarlig sjukdom till följd av hepatit B.

Hepatit B, barndos 

Engerix B

360 kronor

Alla spädbarn.

Definierade grupper, se nedan, med ökad risk att smittas eller drabbas av allvarlig sjukdom till följd av hepatit B.

Hepatit A och B,
vuxendos

Twinrix

550 kronor

Personer som injicerar droger.

Män som har sexuellt kontakt med andra män.

Hepatit A och B,
barndos

Twinrix

450 kronor 

 

HPV

Gardasil 9

600 kronor

Kvinnor födda 1994 - 1999 i samband med screening

Influensa

Vaxigrip Tetra

180 kronor

Personer över 65 och äldre.

Gravida efter graviditetsvecka 16 under höst/vinterperiod.
Vuxna och barn från 6 månader som tillhör definierade riskgrupper, se nedan.

Japansk
hjärnhinneinflammation

Ixiaro

1 280 kronor

 

Kikhosta

Triaxis

165 kronor

Gravida.

Personer som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt skydd, oavsett om de har rätt till subventionerad vård eller inte.

Meningokock (vaccin mot
serogrupp B)

 

1 180 kronor

 

Meningokock (vaccin mot A, C,
W-135 och Y)

Nimenrix

630 kronor

 

MPR (mässling, påssjuka,
röda hund)

Priorix

270 kronor

Personer som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt skydd.

Pneumokock

olika

250 kronor

Personer som fyllt 65.

Personer som tillhör specifika riskgrupper, se nedan.

Polio

Imovax Polio

410 kronor

Personer som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt skydd.

Rabies

Verorab

710 kronor

 

Stelkramp

diTeBooster

370 kronor

Personer som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt skydd., oavsett om de har rätt till subventionerad vård eller inte

TBE - fästingburen hjärnhinneinflammation
(vuxen)

Encepur

270 kronor

 

TBE - fästingburen hjärnhinneinflammation
(barn 3-18 år)

Encepur

250 kronor

 

Tuberkulos

Ajavaccines

820 kronor

Barn under 6 år i riskgrupp för tuberkulos enligt Folkhälsomyndighetens definitioner, se nedan.

Tuberkulintest (PPD)

 

640 kronor

 

Tuberkulos inklusive Tuberkulintest (PPD)

 

1 230 kronor

 

Tyfoidinjektion

Typhim Vi

430 kronor

 

Vattkoppor

Varivax

570 kronor

 

 

Vaccinationsavgiften är inte frikortsgrundande.

 • Personer som omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccination mot covid-19.

 • Personer som inte omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men där behandlande läkare bedömer att medicinsk indikation föreligger för vaccination mot covid-19, till exempel vid vissa tillstånd som sätter ner immunförsvaret.

 • Män som har sex med män.
 • Individer med hepatit C.
 • Individer som lever med hiv.
 • Individer som injicerar droger.
 • Barn födda i Sverige med föräldrar från medel- och högendemiska länder.

 • Personer över 65 år.
 • Anatomisk eller funktionell avsaknad av mjälte.
 • Nedsatt immunförsvar: stamcells- eller benmärgstransplantation, hematologisk cancer, sicklecellsanemi, immunsuppressiv behandling till exempel TNF-alfa-hämmare, monoklonala antikroppar eller cytostatika.
 • Organtransplantation.
 • Cochleaimplantat.
 • Likvorläckage.
 • Lungcancer.
 • Cystisk fibros.
 • Kronisk hjärtsjukdom.
 • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma.
 • Tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft med sekretstagnation, till exempel vissa kroniska neurologiska sjukdomar eller extrem fetma.
 • Kronisk leversjukdom.
 • Kronisk njursvikt - för person med grav njursvikt eller dialys gäller särskilt vaccinationsschema.
 • Diabetes mellitus.

 • Personer över 65 års ålder.
 • Personer boende i samma hushåll som någon med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • Gravida efter graviditetsvecka 12.
 • Vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  • Kronisk hjärtsjukdom inklusive stroke.
  • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår eller instabil astma.
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  • Kronisk lever- eller njursvikt.
  • Diabetes mellitus typ 1 och 2.
  • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling (se nedan) inklusive personer med Downs syndrom.
  • Generellt nedsatt fysisk hälsa på grund av demenssjukdom eller psykiatrisk sjukdom.
  • Generellt nedsatt fysisk hälsa på grund av riskgrupp av alkohol eller bruk av narkotika.

I vissa fall kan behandlande läkare behöva göra en individuell bedömning av om avgiftsfri vaccination ska erbjudas eller inte.

Barn med familjeursprung från ett land med ökad eller hög TB-förekomst.

Riskländer avseende tuberkulos (Folkhälsomyndigheten)

 • Vaccinationer till patienter enligt smittskyddsföreskrifter eller enligt smittskyddslagen.
 • Vaccinationer inom allmänna och särskilda nationella vaccinationsprogram.
 • Vaccinationer som krävs för att förebygga smittrisker på arbetsplatser i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:1) är kostnadsfritt för individen. Kostnaden belastar arbetsplatsen.
 • All vaccination som i lokala vårdprogram rekommenderas i anslutning till en viss medicinsk behandling eller kirurgisk åtgärd ska vara kostnadsfri för patienten de första 24 månaderna efter åtgärden.
 • Vaccinationer i övrigt tillämpas endast i enstaka fall efter beslut av vaccinationsansvarig och/eller verksamhetschef.

 • Vaccinationsavgifter enligt listan innefattar inköpspriset på vaccinet samt besöksavgiften.
 • Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet, frikort gäller inte.
 • Avgiften gäller även för personer under 20 samt personer över 85 år.
 • Uteblivandeavgift tas inte ut för bokad vaccinationstid för covid-19, säsongsinfluensa och pneumokock.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 april 2024