Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kunskapsstöd - levnadsvanor

Arbetet med levnadsvanor utgår från två nationellt framtagna kunskapsstöd. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för "Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor - 2018" som ger rekommendationer om VAD som bör göras och "Nationellt vårdprogram för ohälsosamma levnadsvanor - prevention och behandling” – 2022 som beskriver HUR arbetet kan ske.

Nationella kunskapsstöd 

Socialstyrelsen nationella riktlinjer för Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

De nationella riktlinjerna ger rekommendationer om VAD som bör göras vid ohälsosamma levnadsvanor och riktar sig framför allt till styrning och ledning. Rekommendationerna omfattar åtgärder för att stödja personer att förändra levnadsvanor som riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor samt tobaks-/nikotinbruk. Syfter med rekommendationerna är att förbättra hälsa samt förebygga och behandla sjukdom. Riktlinjerna betonar särskilt vikten av åtgärder för att stödja patienter i riskgrupper att förändra ohälsosamma levnadsvanor.

Riskgrupper:

  • Vuxna med särskild risk (exempelvis en sjukdom, fysisk - psykisk - kognitiv funktionsnedsättning, social sårbarhet eller biologiska riskmarkörer)
  • vuxna som ska genomgå en operation
  • barn och unga under 18 år
  • gravida.

De flesta åtgärderna består av rådgivning i form av enkla råd, rådgivande samtal eller kvalificerat rådgivande samtal, som syftar till att stödja en förändring av den ohälsosamma levnadsvanan.

Länk: Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma
levnadsvanor

Nationellt vårdprogram för ohälsosamma levnadsvanor - prevention och behandling

Vårdprogrammet utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer och vänder sig i första hand till vårdpersonal som möter patienter och första linjens chefer. Vårdprogrammet ger vägledning och inspiration för HUR hälso- och sjukvårdens arbete med ohälsosamma levnadsvanor kan ske i det dagliga arbetet.

Länk: Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling

 

Lokala kunskapsstöd 

Lokala riktlinjer och rutiner som gäller arbetet med levnadsvanor. 

Dokument

 

 

    

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 april 2024