Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Liten grundkurs i EBM för läkemedelsförskrivande

Liten grundkurs i EBM för läkemedelsförskrivande.

Att kritiskt värdera information om nya och gamla läkemedel är en uppgift alla som förskriver läkemedel ställs inför så gott som dagligen. Även för den som är van att granska information är detta inte alldeles lätt. De flesta vittnar om att det på den begränsade tid man har till förfogande är svårt att veta vilka frågor man ska ställa sig och vilka fallgropar som kan finnas.

Grunden till utbildningen

Under LIVV-dagen ”Guldkorn ur den nya boken – Rekommenderade läkemedel” i juni 06 belystes några av dessa frågor. Då väcktes förslaget att i Rapport om läkemedel publicera en serie korta notiser där viktiga aspekter för värdering av läkemedelsstudier presenteras. Serien har titeln ”Liten grundkurs i evidensbaserad medicin (EBM) för läkemedelsförskrivare”. Serien syftar till att på ett enkelt sätt och med fokus på just värdering av läkemedelsstudier förmedla de grundläggande principerna för EBM, även om mycket av det som kommer att presenteras förstås är tillämpligt även för andra studier, i första hand andra interventionsstudier.

Process i fem steg

Processen att bedriva evidensbaserad medicin, eller för att uttrycka det på ett annat sätt, att värdera vilket kunskapsunderlag som finns i en fråga, brukar beskrivas som en process i fem steg:

  1. Formulera en fokuserad frågeställning
  2. Sök information från litteraturen
  3. Granska den funna litteraturen kritiskt avseende validitet och klinisk nytta
  4. Omsätt resultaten till praktisk handling
  5. Utvärdera utfallet

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 januari 2021