Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Läkemedelsinformation på våra villkor

Vi arrangerar återkommande lokala utbildningar ”Läkemedelsinformation på våra villkor”, LIVV, halvdagar.

Presentation från 230321 (videolänk)

  • Introduktion ​– Jens Lindqvist
  • Riskskattning när det är enkelt​ – Kristina Bohlin
  • Riskskattning när det inte är lika enkelt ​
    • "SCORE2" och "Life-CVD"​ – Mattias Brunström
    • Primärprevention - lipider​ – Lisa Landemar
  • Paneldiskussion​ –  ​Anna Nordenskjöld, Lisa Landemar, Gustaf Joachimsson,  Kristina Bohlin och Jens Lindqvist

Paneldiskussion från 230320 (videolänk)

  • Paneldiskussion​ –  ​Anna Nordenskjöld, Lisa Landemar, Gustaf Joachimsson,  Kristina Bohlin och Jens Lindqvist

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 november 2022