Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Mellansvenskt läkemedelsforum

Mellansvenskt läkemedelsforum är en gemensam utbildningsdag för läkare i Sjukvårdsregion Mellansverige/Uppsala-Örebros sjukvårdsregion.

Kommande Läkemedelsforum

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, January 25, 2022