Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Läkemedelsinformation på våra villkor

Vi arrangerar återkommande lokala utbildningar ”Läkemedelsinformation på våra villkor”, LIVV, halvdagar.

Did the content help you?

Last updated: Sunday, January 17, 2021