Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Mellansvenskt läkemedelsforum 2022 - online

Gemensam utbildningsdag för läkare i Sjukvårdsregion Mellansverige/Uppsala-Örebros sjukvårdsregion

Wed 02 Feb - Thu 03 Feb 2022
10:00 - 15:15
Thu 03 Feb 2022
Digitalt

På grund av rådande pandemirestriktioner genomförs kongressen endast online via livestreaming.

Korta föredrag som utifrån aktuell evidensbaserad kunskap besvarar kritiska frågor av praktiskt värde för vården. Vi belyser och diskuterar hur och när läkemedel kan användas på ett rationellt sätt. Målet är bättre beslutsunderlag vid förskrivning.

Målgrupp

Alla läkare, oavsett specialitet i Sjukvårdsregion Mellansverige/Uppsala-Örebros sjukvårdsregion.Representanter från läkemedelsindustrin, medicintekniska företag, apoteksaktörer eller motsvarande kan inte beredas plats.

Mellansvenskt läkemedelsforum arrangeras av läkemedelskommittéerna i

  • Region Dalarna,
  • Region Gävleborg,
  • Region Sörmland,
  • Region Värmland,
  • Region Västmanland,
  • Region Uppsala
  • Region Örebro län.