Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Mellansvenskt läkemedelsforum 2024

Gemensam utbildningsdag för läkare i Sjukvårdsregion Mellansverige

Wed 07 Feb - Thu 08 Feb 2024
08:00 - 17:00
Tue 30 Jan 2024
Konserthuset i Gävle

Anmälan i mån av plats till och med 30 januari 2024.

Korta föredrag som utifrån aktuell evidensbaserad kunskap besvarar kritiska frågor av praktiskt värde för vården.

Vi belyser och diskuterar hur och när läkemedel kan användas på ett rationellt sätt. Målet är bättre beslutsunderlag vid förskrivning.

Målgrupp

Alla läkare, oavsett specialitet i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Representanter från läkemedelsindustrin, medicintekniska företag, apoteksaktörer eller motsvarande kan inte beredas plats.

Mellansvenskt läkemedelsforum arrangeras av läkemedelskommittéerna i

  • Region Dalarna
  • Region Gävleborg
  • Region Sörmland
  • Region Värmland
  • Region Västmanland
  • Region Uppsala
  • Region Örebro län