Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Utbildningar inom försäkringsmedicin

Det är viktigt att den som arbetar med försäkringsmedicinska frågeställningar har den kompetens som behövs för detta arbete.

Regionens utbildningar till vårdpersonal

  • Basutbildning för AT/BT-läkare, ST-läkare samt rehabiliteringskoordinatorer
  • Utbildning för sköterskor i telefonrådgivning

Här kan du logga in i Region Örebro läns utbildningsportal.

Försäkringsmedicinsk sakkunniga läkare kan vid behov bistå med ytterligare utbildningsinsatser.

Webbutbildningar inom försäkringsmedicin SKR 

SKR har utvecklat flera vägledningar för planering av utbildningar inom försäkringsmedicin, två webbutbildningar i försäkringsmedicin samt en introduktion. SKR har också tagit fram material och stöd som regionerna kan använda i sin utveckling av funktionen för koordinering.

Vägledning, utbildning, försäkringsmedicin

Webbutbildning klinisk försäkringsmedicin introduktion

Webbutbildning klinisk försäkringsmedicin AT/BT-läkare

Webbutbildning klinisk försäkringsmedicin ST-läkare

Utbildningsmaterial och stöd koordineringsinsatser

Region Stockholm (öppna kurser)

Din hjälp i konsten att sjukskriva

Tar bland annat upp medikalisering, jämställdhet och jobbet som risk- eller friskfaktor, DFA-kedjan & rehabiliteringskedjan.

Din hjälp i konsten att sjukskriva

Sjukskrivning i praktiken

Innehåller patientfall varvid resonemang förs kring sjukskrivning och läkarens uppdrag, funktions- och aktivitetsbedömningar samt dialog och samverkan.
Utförs på KI:s läroplattform och kursintyg erhålls efter avslutade avsnitt.

Sjukskrivning i praktiken

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 april 2022