Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Strukturellt stöd i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Inom hälso- och sjukvården finns rehabiliteringskoordinatorer som stöd för såväl patienter som vårdpersonal i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Även försäkringsmedicinskt sakkunniga läkare har tillsatts som stöd för sjukskrivande läkare och övrig personal involverad i det försäkringsmedicinska arbetet.

Försäkringsmedicinsk sakkunnig läkare medverkar även i regionalt samarbete, dvs. Regionalt programområde/RPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin inkl. Regional arbetsgrupp/RAG försäkringsmedicin.

Kontakter

Processledare för rehabiliteringskoordinatorer inom primärvården

Helena Tholin

Försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare för primärvården

Ola Lennbom

Försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare för slutenvården

Vakant

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 september 2020