Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Patientinformation finns på 1177.se.

Patientbroschyrer

Patientbroschyrerna kan delas ut till patienten i samband med sjukskrivning. Bipacksedeln lyfter olika negativa effekter som en sjukskrivning kan medföra och ger rekommendationer kring hur man kan undvika dessa.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 juni 2022