Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Artiklar på 1177.se

På 1177.se finns flera artiklar som patienter kan ha nytta av. Artiklarna innehåller nationell information, men även specifikt om vad som gäller i Örebro län.

Patientbroschyrer

Patientbroschyrerna kan delas ut till patienten i samband med sjukskrivning. Bipacksedeln lyfter olika negativa effekter som en sjukskrivning kan medföra och ger rekommendationer kring hur man kan undvika dessa.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 april 2024