Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Patientinformation finns på 1177 Vårdguiden.

Patientbroschyrer

Patientbroschyrerna kan delas ut till patienten i samband med sjukskrivning. Bipacksedeln lyfter olika negativa effekter som en sjukskrivning kan medföra och ger rekommendationer kring hur man kan undvika dessa.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 september 2020