Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Uppföljning sjukskrivningsarbetet

Verksamhetscheferna ansvarar för att rutiner för intygsutfärdande samt mål och rutiner för sjukskrivningsarbetet upprättas utifrån övergripande styrdokument samt att dessa följs upp.

Intygsstatistik

Intygstjänsten intygsstatistik finns som stöd i uppföljning av arbetet med sjukskrivningar. Denna intygstjänst, som visar statistik för alla läkarintyg som skickas elektroniskt från hälso- och sjukvårdens journalsystem, består av två delar:

  • Nationell statistik (tillgänglig för alla)
  • Inloggad statistik för vårdenhet, vårdgivare och region (går endast att se med särskild behörighet inom hälso- och sjukvården)

Intygsstatistik - Inera

Rehabstödet

Tjänsten rehabstödet finns också som kan ge dig som rehabkoordinator eller läkare en samlad bild över alla pågående sjukfall för en viss vårdenhet. Din verksamhetschef avgör om du ska får behörighet till tjänsten. Den lokala HSA-administratören registrera behörigheterna i HSA-katalogen så att du kan logga in i Rehabstöd.

Rehabstöd

HSA-Katalogen

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 april 2024