Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Riktlinjer försäkringsmedicin

Region Örebro län har fastställt riktlinjer för utfärdande av intyg och utlåtanden inom hälso- och sjukvården för att säkerställa att dessa utfärdas i enlighet med socialstyrelsens intygsföreskrifter. Riktlinjerna tydliggör även vad som gäller vid förfrågan om intyg/utlåtanden i de fall det inte finns en skyldhet enligt författning att utfärda dessa.

Bedömning och utfärdande av intyg vid sjukskrivning är den vanligaste försäkringsmedicinska åtgärden inom hälso- och sjukvården. Utöver dessa kan försäkringsmedicinska bedömningar vara aktuella vid funktionsnedsättning orsakad av sjukdom eller skada. Det kan delas upp i:

  • Statligt reglerade försäkringar, t.ex. assistansersättning och handikappersättning
  • Privat tecknade försäkringar som ger ersättning vid skada, sjukdom eller dödsfall, till exempel livförsäkring och trafikförsäkring
  • Försäkringar som skyddar mot skadeståndsanspråk vid skada eller sjukdom, till exempel patientförsäkringen och läkemedelsförsäkringen.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 mars 2021