Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Riktlinjer försäkringsmedicin

Region Örebro län har fastställt riktlinjer för utfärdande av intyg och utlåtanden inom hälso- och sjukvården för att säkerställa att dessa utfärdas i enlighet med socialstyrelsens intygsföreskrifter. Riktlinjerna tydliggör även vad som gäller vid förfrågan om intyg/utlåtanden i de fall det inte finns en skyldighet enligt författning att utfärda dessa.

Bedömning och utfärdande av intyg vid sjukskrivning är den vanligaste försäkringsmedicinska åtgärden inom hälso- och sjukvården. Utöver dessa kan försäkringsmedicinska bedömningar vara aktuella vid funktionsnedsättning orsakad av sjukdom eller skada. Det kan delas upp i:

  • Statligt reglerade försäkringar, till exempel assistansersättning och handikappersättning.
  • Privat tecknade försäkringar som ger ersättning vid skada, sjukdom eller dödsfall, till exempel livförsäkring och trafikförsäkring.
  • Försäkringar som skyddar mot skadeståndsanspråk vid skada eller sjukdom, till exempel patientförsäkringen och läkemedelsförsäkringen.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 november 2022